زبان :

بخشنامه گمرک در خصوص گواهی نمایندگی صادره از سوی مرکز اصناف و بازرگانی ایران

بخشنامه گمرک در خصوص گواهی نمایندگی صادره از سوی مرکز اصناف و بازرگانی ایران تاریخ 1395/08/11 شماره 145396/95/12900/73/272 بپیوست تصاویر نامه های دفتر مقررات صادرات و واردات و گواهی نمایندگی صادره از سوی مرکز

بخشنامه گمرک در خصوص اخذ مالیات علی الحساب واردات

بخشنامه گمرک در خصوص اخذ مالیات علی الحساب واردات تاریخ 1395/08/10 شماره 145072/95/101512/73/269 پیرو بخشنامه شماره 101512/95/191 مورخ و02/06/95 موضوع ابلاغیه مقام عالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص اخذ مالیات علی الحساب واردات ، با عنایت به ابهامات مطروحه از سوی برخی گمرکات اجرایی کشور و به منظور شفاف نمودن موضوع اعلام میدارد

بخشنامه گمرک در خصوص عدم محدودیت زمانی مجوزهای الکترونیکی

بخشنامه گمرک در خصوص عدم محدودیت زمانی مجوزهای الکترونیکی تاریخ 1395/08/09 شماره 144139/95/134432/73/268 به پیوست تصویر نامه 114576/655 مورخ 19 /7 /95 سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در خصوص عدم محدودیت زمانی مجوزهای الکترونیکی

بخشنامه گمرک در خصوص اخذ مابه التفاوت 5000 ریال بازای هر کیلوگرم برنج وارده

بخشنامه گمرک در خصوص اخذ مابه التفاوت 5000 ریال بازای هر کیلوگرم برنج وارده تاریخ 1395/05/08 شماره 142129/95/124692/120578/73/265 پیرو بخشنامه 2588/103/3204/73/2 مورخ 11/1/88 در خصوص لغو بخشنامه 31438/488 مورخ 24/11/86 موضوع اخذ مابه التفاوت برنج وارداتی (1500 ریال بابت هر کیلو گرم )

بخشنامه گمرک در خصوص برنج خارجی با مارک تجاری ایمان

بخشنامه گمرک در خصوص برنج خارجی با مارک تجاری ایمان شماره 138082/90867/73/266 تاریخ 1395/08/03 پیرو نامه شماره 90867/95/81585/73 مورخ 18/5/95 به پیوست تصویر نامه شماره 95/1082 مورخ 26/7/95 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندر لنگه در خصوص برنج خارجی با مارک تجاری ایمان ارسال میگردد

ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ سازمان ملي استاندارد در خصوص ثبت اطلاعات گواهي بازرسي در سامانه EPL

بر اساس ايميل دريافتي از برخي شرکتهاي بازرسي ، سامانه جامع امور گمرکي گمرک ج.ا.ايران مبادرت بر ارسال متني مبني بر ارسال اطلاعات و ارائه تأييديه گواهي هاي بازرسي صادر شده از تاريخ 20/6/95 در سامانه EPL نموده است.از آنجاييکه مکاتبات دستگاهها از طريق پست الترونيکي فاقد ارزش و اعتبار مي باشد

بخشنامه گمرک ايران در خصوص اعلام فهرست محصولات توليدي استاندارد سازي شده شركت هاي روغن موتور آريان اطلس –پالايشپگاهپرشنگ - آساد شيمي سپاهان

بخشنامه گمرک ايران در خصوص اعلام فهرست محصولات توليدي استاندارد سازي شده شركت هاي روغن موتور آريان اطلس –پالايشپگاهپرشنگ - آساد شيمي سپاهان

ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮك اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص تعيين تكليف گندم هاي وارداتي ثبت سفارش شده قبلی

ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮك اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص تعيين تكليف گندم هاي وارداتي ثبت سفارش شده قبلی شماره :230/95/118265 تاريخ :1395/06/29 به پيوست تصوير نامه شماره 38618/210/95 مورخ 21/6/95 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران منضم به نامه شماره 71706 مورخ

خبر 1 تا 10 از 126 خبر